Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hallo Mundils und Verwandten sowie alle Interessierte.

Leider werde ich  diese Seiten aus Kapazitätsgründen 

(zu gering) nur bis Ende 2018 betreiben.

Tobias Mundil aus Bad Belzig und ich arbeiten momentan an einer neue  Webseite "mundil-home.de". 

Auf diesen Seiten können wir uns in Zukunft besser informieren und uns besser austauschen.

Freue mich.

Georg

 

 

Der erster Vorfahr - Jan Mundil

Veröffentlicht am 25.10.2016
Ganzen Eintrag lesen »

Berni rula in Tschechien

Veröffentlicht am 25.10.2016

Berní rula (Deutsch)

Die Berní rula (deutsch Steuerrolle) ist ein 1654 erstelltes Untertanenverzeichnis für Böhmen.

Als Folge des Dreißigjährigen Krieges waren in Böhmen durch Brandschatzungen und Seuchen ganze Landstriche entvölkert und viele Höfe oder auch ganze Dörfer lagen wüst.

Nachdem 1651 zunächst zur Durchsetzung der Gegenreformation für ganz Böhmen die Anfertigung von Verzeichnissen der Untertanen nach dem Glauben (Soupis poddaných podle víry), kurz als Seelenlisten bezeichnet, erfolgt war, ordnete die Krone eine Erfassung sämtlicher steuerpflichtiger Untertanen an.

Die für alle Kreise im Jahre 1654 durchzuführende Erfassung der besitzständigen Landbevölkerung beinhaltete die namentliche Erfassung der Steuerpflichtigen mit deren zu versteuerndem Besitz.

Die Berní rula ist heute eine wertvolle Quelle für geschichtliche Forschungen, neben den Besitzverhältnissen und der Anzahl und Größe der Höfe lassen sich auch durch Vergleich mit späteren Erfassungen Rückschlüsse auf die Entwicklung der Dörfer ziehen, wobei daraus die Einwohnerschaft nur geschätzt werden kann.

Eine vergleichbare Erfassung erfolgte zwischen 1650 und 1678 auch in Mähren mit der Erstellung der Hufenregister (Lánský rejstřík).

Im 18. Jahrhundert erfolgte eine Neuerfassung des steuerpflichtigen Grundbesitzes in Böhmen durch das Theresianische Kataster, das 1711 begonnen und nach der Erlangung seiner Rechtsverbindlichkeit im Jahre 1748 noch bis 1757 fortgeschrieben wurde. Dabei aufgetretene Unregelmäßigkeiten und Falschangaben veranlassten Kaiser Joseph II. 1785 zur Anordnung einer erneuten Vermessung, auf deren Grundlage das 1789 vollendete Josephinische Kataster angelegt wurde.

Berní rula (Tschechisch)

Berní rula nebo také berní rola (staročeské berně znamená daň) je první úplný soupis daňových povinností v Českém království z roku 1654. Je to významný historický pramen pro historickou demografii, topografii i hospodářské dějiny Čech v době krátce po skončení třicetileté války. Obdobný katastr pro území Moravy se nazývá lánový rejstřík.

Stavovský český sněm rozhodl roku 1652/3 o provedení podrobného soupisu všeho berni podrobeného majetku (tedy poddanského) v Čechách. Zatím účelem byly ustanoveny čtyři visitační komise složené ze 4 osob - jeden zástupce za každý stav, které měly navštívit všechna panství a statky, prohlédnout vsi, poddanská pole, pořídit soupis berni podléhajících poddaných tzv. "skutečně osedlých" a stanovit počet osedlých pro každou ves . "Osedlý" byl berní jednotkou rovnající se jednomu sedlákovi, nebo 4 chalupníkům, či 8 zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti. Tento počet je dodatečně komisí připsán ke každé vsi a shrnut pro celé panství. Podle jejich počtu byly určovány berní podíly toho kterého panství a kraje.V době do jara 1655 sepsaly komise podle svých instrukcí všechny české kraje, Prahu a Kladsko, s výjimkou Chebska. Výsledkem "generální visitace země" je berní rula, obvykle datovaná do roku 1654.

U každého poddaného je uváděna celková rozloha jeho polí, výměra ozimů, jařin, počty dobytka. Nejsou uvedeni podruzi ani čeleď (to jest poddaní bez berního - zdanitelného majetku). Zachycovány jsou pusté osedlosti, vyhořelé usedlosti a nově se usazující poddaní v letech 1652-54. Uváděna jsou řemesla, pokud byla poddanými provozována. Nestejným způsobem komise zaznamenávaly mlýny, kostely, fary, lesy, počet ovčáckých mistrů a pacholků a také bonitu půdy.

Berní rula představuje důležitý krok v procesu budování absolutistického státu, který (zatím jen nesvobodné) zdaňuje sám a to na základě přesnějších údajů o každé usedlosti jednotlivě. Byla základem pro výběr daní až do reformy roku 1712, která zahrnula i svobodné, a do reformy Marie Terezie z roku 17491756, založené už na výměře a výnosu pozemků. Přesné vyměření jednotlivých pozemků katastru na základě triangulační sítě se uskutečnilo až v 19. století.

Quelle: Wikipedia

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?