Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Evang. Kirche in Zelow in 1862 (Polnisch)

Veröffentlicht am 04.11.2016

AKT A P R A W ZELOWA

Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

z 4/16. listopada 1862 roku

Nr rep. 399. Działo się we wsi Zelowie, okręgu szadkowskiego, powiecie sieradzkim, guberni

warszawskiej w zamieszkaniu Józefa Gąsiorowskiego dnia czwartego /szesnastego/ listopada

tysiącznego osiemsetnego sześćdziesiątego drugiego roku (16.11.1862r.). Przede mną Józefem

Zborowskim rejentem kancelarii okręgu Szadku zamieszkałym i urzędującym a w miejsce wyżej

wyrażone na żądanie stron zainteresowanych przybyłym, w obecności świadków w końcu tego aktu

wymienionych prawem wymagane przymioty mających stawili się osobiście:

1. Karol Libał

2. Karol Hejzrał

3. Fryderyk Rajchert

4. Józef Pośpiech

5. Paweł Słama

6. a. Elżbieta z Smolnych Marek Jana Marek gospodarza żona

b. Maria z Smolnych Wesołowska Jana Wesołowskiego gospodarza małżonka obie w asystencji

i z upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych działające, jako sukcesorki po

Bogumile Smolnym ojcu swym pozostałe

7. Józef Marek

8. Wilhelm Matejka

9. Jan Hajek

10. Edward Leopold (dwóch imion) Walter

11. Karol Jersak

12. Wilhelm i Anna z Jersaków małżonkowie Andersz

13. Paweł Swoboda

14. Józef Szpringel

15. Elżbieta z Jersaków Gąsiorowska po niegdy Józefie Gąsiorowskim pozostała wdowa

16. Jan Zaunar

17. Wilhelm Andersz stary

18. Karol i Anna małżonkowie Pospiszył

19. Karolina z Szultzów Cejnar, Jana Cejnara gospodarza żona w asystencji i z upoważnienia tegoż

męża osobiście tu obecnego działająca

20. Maciej Pośpiech

21. Józef Jersak

22. Karol Swoboda

23. Józef Niewieczerzał

24. Jan Wacek

25. Józef Gąsiorowski

26. Karol Mundił

27. Karol Niewieczerzał

28. Jan Kulawy

29. Ferdynand Fibich

30. Józef Kulawy

31. Paweł i Elżbieta małżonkowie Pośpiech

32. a. Jan Kulhawy

b. Maria Kulhawy Marek Pawła Marek gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem

tegoż męża osobiście tu obecnego działająca a oboje jako sukcesorowie po Janie Kulhawym

ojcu pozostali,

33. Jan Pośpiech

34. Józef Kimmel

35. Paweł Kimmel

36. Paweł Jelinek

37. Fryderyk Hart

38. Józef Hart

39. Karol Twardy

40. Jan Matejka

41. Bogumił Fibich

42. Paweł Niewieczerzał

43. Jan Jelinek

44. Marya z Jersaków Jelinek Pawła Jelinka gospodarza żona w asystencji i za upoważnieniem

tegoż męża osobiście tu obecnego działająca,

45. Sukcesorowie Fryderyka Jelinka jako to:

a. Luiza z Jelinków Dedecjus Karola Dedecjusa gospodarza małżonka,

b. Karolina z Jelinków Rajchert Bogumiła Rajchert tkacza małżonka,

c. Elżbieta z Jelinków Szpringel Karola Szpringel małżonka, gospodarza,

d. Anna z Jelinków Zaunar Karola Zaunar tkacza małżonka, wszystkie w asystencji i za

zgodą i upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych czyniące,

e. Józef Jelinek i

f. Wilhelm Jelinek

46. Paweł Wondraczek

47. Karol Szpringel

48. Jan Jersak

49. Jan Sejskał

50. Szczepan Wilhelm dwóch imion Jelinek

51. Elżbieta z Jelinków Pech Jana Pech gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem

tegoż męża osobiście tu działająca

52. Józef Twardy

53. Paweł Matejka

54. Elżbieta z Strzelców pierwszego ślubu Swoboda, a teraz powtórnego Pospiszył Karola

Pospiszyła gospodarza małżonka w asystencji i z upoważnienia tegoż męża osobiście tu

obecnego działająca

55. Jan Walta

56. Józef Kubik

57. Jan Wesołowski

58. Wilhelm Matys

59. Paweł Wacław dwóch imion Kimmer

60. Paweł Czap

61. Wilhelm Czap

62. Karol Czap

63. Sukcesorowie Pawła Mateuszek jako:

a. Jan Mateuszek i

b. Maryanna z Mateuszków Hetmanek Jana Hetmanek tkacza małżonka oraz c. Anna z

Mateuszków pierwszego ślubu Winter a teraz powtórnego Jersak Karola Jersak

gospodarza małżonka obie w asystencji i za upoważnieniem mężów swych osobiście tu

obecnych działające

64. Karol Zyguszka

65. Wacław Stuchlik

66. Jan Szara

67. Karol Petrak

68. Jan Swoboda

69. Anna z Anderszów Czap Jan Czap gospodarza małżonka w asystencji i za upoważnieniem

tegoż męża osobiście tu obecnego czyniąca

70. Sukcesorowie Karola Smetany, jako to:

a. Józef Smetana

b. Elżnieta z Smetanów Appel Jana Appel tkacza małżonka w asystencji i z a zgodą i

upoważnieniem męża osobiście tu obecnego działająca

71. Jan Słama

72. Paweł Słama

73. Karo Kontecki

74. Wilhelm Prausz

75. Maciej Szwejdar

76. Fryderyk Jan dwóch imion Lelek

77. Samuel Prajn

78. Fryderyk Swoboda

79. Karol Taraba

80. Jan Pospiech vel Pospiszył

81. Józef Pospiech

82. Maciej Miller

83. Jan Wesołowski

84. Józef Jelinek

85. Paweł Howorka

86. Jan Faflak

87. Jan Nowak

88. Karol Jersak

89. Karol Dedecjus

90. Karolina z Howorków Marek Fryderyka Marek gospodarza małżonka w asystencji i za

upoważnieniem tegoż męża osobiście tu obecnego działająca jako córka i sukcesorka niegdy

Karola Horak

91. Karol Pospiech

92. Anna z Kumpoltów Kupec Jana Kupca gospodarza małżonka

93. Karolina z Kumpoltów Duszek, Fryderyka Duszka Tkacza małżonka obie w asystencji i z

upoważnieniem mężów swych osobiście tu obecnych działające

94. Fryderyk i Anna z Szpringlów małżonkowie Swoboda

95. Elżbieta i Jan Małżonkowie Kokot

96. Paweł Hafnar

97. Samuel Pospiech

98. Maciej Pospiech syn

99. Paweł I Elżbieta małżonkowie Strzelec

100. Wilhelm Wesołowski

101. Józef Wesołowski

102. Karol Jelen

103. Major Rozenblum

104. Boruch Rozenblum

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?